Headerbild

3. Jag har egen utrustning och kan träna på egen hand utan instruktör. Får jag träna på er bana då trots att jag inte är medlem?

Träning på vår bana är endast tillåten för våra medlemmar med en av klubben godkänd utrustning. Dels betalar medlemmar för banans underhåll och dels att som medlem är man skyddad av Svenska Bågskytteförbundets försäkringar.